ilk yardım 1

İlk ve Acil Yardım Programı Nedir? Neden Bu Programı Okumalısınız?

İlk yardım ve acil yardım, hastalığın tespiti ve sonrasındaki tedavi süreci öncesini kapsayan müdahalelerdir. Bunların diğer sağlık hizmetlerinden en büyük farkı, “acil” ve “ilk” olması nedeniyle hem soğukkanlılık hem pratiklik hem de hızlı hareket etmeyi gerektirmesidir.
İlk ve Acil Yardım, hastane öncesi acil hizmetlerde, hasta ve yaralılara “profesyonelce” temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve esas tedavi yapılıncaya kadar geçen sürede kalıcı hasarları engelleyip yaşamı kurtaran tıbbi müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarını yetiştiren bir programdır.
Bu mesleği yapanlar, her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personelidir.

Kimler Bu Programı Seçmeli?

Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilecek olanlar,
Kan ve vücut sıvılarından etkilenmeyecek psikolojik dayanıklılığa sahip olanlar,
Hasta ve yaşlı taşıma görevi de olacağından, gerekli fiziksel dayanıklılığa sahip olanlar, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilenler,
Çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli ve soğukkanlı kişiler,
Ekip çalışmasına yatkın ve hareketli işleri yapmaktan hoşlananlar bu programı okuyabilirler.

Paramedik Laboratuvarımız

Öğrencilerimiz ilk ve acil yardım laboratuvarında, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, laboratuvarda yetişkin, çocuk ve bebek temel yaşam desteği maketleri, entübasyon maketleri, intra müsküler, intra venöz girişim maketleri ile gerekli becerileri kazanma imkânı elde etmektedirler. Hasta ve yaralılarda her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil hasta bakımı yaklaşımı ile hastayı monitörize edip, takibini yapabilmeyi öğrenmektedirler.